#

Informatie over
Die Hamse Wuitens

De Folkloristische vereniging "Die Hamse Wuitens" is samengesteld uit zes delen of subgroepen.
De zes subgroepen zijn:
  1. De Schilddragers
  2. Reus Polydoor met vierling
  3. De Reuzinnekens
  4. Het klein muziekorkest
  5. De keurgroep (gekleed als Wuiten)
  6. Het Vikingschip
De verschillende subgroepen kan U bekijken op onze website.
Zoals U zeker reeds kunt vaststellen, is in de Folkloristische vereniging "Die Hamse Wuitens" alles wat betreft folklore.
Gebruiken, overleveringen en legende over de gemeente Hamme, onder één hoed samengebracht.
De vereniging neemt deel aan stoeten in zijn geheel, maar kan ook, naar wens, in afzonderlijke delen optreden.
Optreden in het buitenland
De Folkloristische vereniging "Die Hamse Wuitens" neemt deel aan feestelijkheden in binnen- en buitenland.
Voor wat het buitenland betreft, namen wij reeds deel aan stoeten in West-Duitsland, Nederland, Frankrijk en Spanje.
De bedoeling van onze website is een betere kennismaking met onze vereniging tot stand te brengen.
Het contactadres vind je via de link 'contact' onderaan deze pagina. .

Groepen

De Folkloristische vereniging "Die Hamse Wuitens" is samengesteld uit zes delen of subgroepen.
Home

De legende van DE HAMSE WUITEN

De legende van de Hamse Wuiten speelt zich af in de barbaarse tijden dat de Vikingen ons landje onveilig maakten.
Toendertijd was er een inwoner van Hamme die een Vlaamse gaai in zijn bezit had, en die had leren spreken ("klappen" in Hamse dialect)
Op een dag kreeg Hamme het bezoek van Vikingen, die met hun vikingboot met rood-wit gestreepte zeil naar onze contreien waren afgezakt.
De woede van de Noormannen was enorm.
Ze plunderden en staken huizen in brand.
Plots zag een viking de sprekende vogel, onze Hamse Wuiten, en nam hem met kooi en al mee als buit.
Jaren gingen voorbij!
Onze Wuiten kwam toevallig in handen van een koopman.
Deze had de Hamse Wuiten, met kooi en al, gekocht.
Helaas, praten deed de vogel niet.
Tot op de dag dat de koopman vanuit de Schelde de Durme opvoer.
Onze Wuiten zag de kerktoren van Hamme verschijnen en begon plots te roepen:
"Kwek,kwek,'k hem Hamme gezien".


Home

De geschiedenis van DIE HAMSE WUITENS vzw

Het “carnaval” of de “vastenavond” is een feest met een ijzersterke traditie.
Doorheen alle beschavingen en bij alle volkeren werd volgens hun eigen geplogenheden carnaval gevierd.
Carnaval of vastenavond is het feestvieren net voor de vasten. Het opsmullen van al wat niet bewaard kon blijven of wat niet in de vasten mocht verbruikt worden.
De dinsdag voor Aswoensdag was “Den vettigen dinsdag”, men mocht zich nog eens “tegoeddoen”.
Het woord “carnaval” is van Italiaanse oorsprong en is afgeleid van “carnavalare” (= vlees opruimen) of van “carne – val (= vlees bewaren) .
Anderen zweren bij bij “har naval”, het wagenschip bij het heidense jubelfeest om de werenkerende lente.
In onze streken kende men de carnavalsviering sedert de middeleeuwen, zeker het maskeren en verkleden was in trek.
Over de carnavalsviering in Hamme , eeuwen terug, weet men bitter weinig Met zekerheid weet men wel dat omstreeks 1800 de “vastenavond” uitbundig gevierd werd. Deze feesten beperkten zich (zoals elders in onze streken ) tot eet – en drinkgelagen voor ‘het 40 dagen vasten “) avond aan te vangen.
Die Hamse Wuitens werd gesticht in welk jaar? En hier zou dus de geschiedenis van de Hamse Wuitens moeten komen te staan.
Home

Toekomstige Evenementen

Datum:Titel/naamPlaats:Opmerkingen:
Home

ContactgegevensHome